Popierinis Lietuvos pasienio policijos katerio "Partizanas" modelis

WMC 10

New product

Tipas: Pasienio policijos kateris, 1933 - 41 Šalis: Lietuva/ TSRS, 1933/ 1940 Mastelis: 1:100 Lapų skaičius: 12xA4

More details

$9.19

This product is no longer in stock

This product is no longer in stock

Payment Methods Learn about safe and convenient payment options we accept.

International Delivery We ship Worldwide. The delivery cost is calculated at checkout according to order weight and your delivery address.

IMPORTANT: Displayed price includes EU VAT tax. For non-EU customers the order price is recalculated at checkout and may be up to 20% LOWER once your delivery address is entered at checkout. Use your chance to order TAX FREE!

$9.19

Data sheet

ManufacturerW.M.C. Models
MaterialPaper
TypeShips

More info

1932 metais jaunos valstybės - Lietuvos - ekonomika jau tiek sustiprėjo, kad buvo galima imtis muitinės sistemos reorganizavimo ir jos techninės dalies atnaujinimo. Vyriausybė Klaipėdos laivų statykloje „Memel Lindenau and Co“ užsakė tris mažus ir vieną didelį pasienio policijos katerius. Taip ir atsirado šio leidinio herojus – Pasienio policijos kateris „Partizanas“ (gamyklinis numeris 65). Jo vandentalpa – 65 t. Laivo korpusas plieninis su pakeltu bako deniu. „Partizano“ jėgainė – 2 dyzeliniai „Deutz Humbolt“ firmos bendros 200AG galingumo varikliai suteikė kateriui 18 mazgų greitį. Katerio ekipažą sudarė 3 karininkai ir 10 jūreivių. Laivas buvo ginkluotas 57 mm Nordenfeldo patranka, dviem 7,92 mm „Maхim 08“ kulkosvaidžiais ir 20 mm automatu (saliutinė patrankėlė) „Oerlikon“. 1933 gegužės 5 „Partizanas“ priimtas Lietuvos Respublikos iždan ir perduotas Pasienio policijai. Vienas iš žymiausių „Partizano“ laimėjimų – 1935 vasarą ties Palanga sulaikytas spiritu prekiavęs Lietuvos teritoriniuose vandenyse kateris „Villy“, kurio 9 žmonių įgula smarkiai pasipriešino. 1937 kateris buvo remontuojamas. Remonto metu įtaisoma radijo stotis. Jo tarnyba – pastovios gaudynės, pasalų rengimas. Kontrabandininkai, nenorėdami skirtis su kroviniu, dažnai pasipriešindavo Pasienio policininkams ginklu. 1939 kovo 22 ankstų rytą „Partizanas“ išplaukė į Šventąją, palikdamas pirmąjį savo uostą – Klaipėdą ir buvo priskirtas Krašto apsaugos ministerijai. Tą dieną Klaipėdos kraštas atiteko fašistinei Vokietijai. Ten laivas sulaukė dienos, kai TSRS okupavo Lietuvą. 1940 liepos 24tą „Partizaną“ perimė Tarybiniai pasieniečiai, įsikūrę Šventojoje. Vėliau Rygoje arba Liepojoje buvo perginkluotas tarybinėmis 45 mm patrankomis ir kulkosvaidžiais ir įtraukiamas į 2 NKVD Baltijos pasienio laivų būrio divizioną, kurio bazė buvo Vindavoje. Įgula pakeista į tarybinę. Po karo veiksmų pradžios kateris perduodamas Raudonosios žvaigždės ordino Baltijos karo laivynui, kur jis dalyvauja Šiaurės įtvirtinto sektoriaus Baltijos rajono kranto apsaugos reidų saugojimo tarnyba (ОХР СУС БОБР). Iš pradžių šio dalinio vadas kpt – ltn. Olenickis saugojo greitaeigį ir gerai ginkluotą katerį ir jis daugiausiai laiko praleido Kerdlės bazėje. Kai priešai pradėjo grasinti Moonzundo garnizonui, “Partizan” pradėjo dalyvauti kovos veiksmuose: rugsėjo 11tą plaukė į Vormsą padėties įvertinimui, rugsėjo 30 – spalio 1 dalyvauja naktiniame patruliavime. Spalio 12 vokiečiai pradeda Dago puolimą ir šioje saloje atsiranda daug sužeistųjų, kurių išgabenimui skiriami keletas laivų, tarp jų – “Partizanas”. Spalio 13 naktį su 31 sužeistuoju kateris išplaukia į Osmussaarą. “Velnio tuzino” diena “Partizanui” tikrai buvo lemtinga – dėl variklių gedimo kateris netenko valdymo ir bangų genamas, išmetamas ant priekrantės seklumų prie Odenscholmo salos. Iš šios salos bazės atplaukęs kateris ir bandė nutraukti “Partizaną” nuo seklumos, taip pat “sėdo ant seklumos” ir sugedo, tačiau įgulos buvo išgelbėtos. Paprastas, bet detalus nedidelis katerio modelis. Puikiai tiks ir pradedantiems modeliuotojams, kuriems pagelbės išsami, grafiška instrukcija.